Nhà thông minh

Nhà thông minh

  • Ấm / Bình đun nước

    Ấm / Bình đun nước

    Những người yêu thích truyền dịch tốt biết rằng có những thứ không thể bỏ qua để có cơ hội. Lượng nước chính xác hoặc nhiệt độ sôi là hai trong số đó. Tái khám phá hương vị trà tốt nhất nhờ ấm đun nước của Bosch. Giải pháp hoàn hảo

    Xem thêm