Quạt trần giấu cánh PH-QT303
+ Phóng to
Bài viết đánh giá